‹‹ terug

 

Enthousiasme en creativiteit op jongerencongres

28 April kwamen leerlingen van tientallen scholen bijeen in cultuurcentrum De Oosterpoort in Groningen. Daar presenteerden zij hun plannen voor de regio Groningen-Assen of voor een Zuiderzeelijn aan heuse deskundigen. Dit deden zij in het kader van het onderwijsproject ‘Scholen voor Duurzaamheid’.

Ontwerp en -adviesbureaus
In dit project voor het voortgezet onderwijs werken jongeren uit de noordelijke provincies en Flevoland aan een actueel maatschappelijk onderwerp rond het thema duurzaamheid. Dit jaar stonden de Zuiderzeelijn en het project Regiovisie Groningen-Assen centraal. Leerlingen uit bijna 70 klassen van zo’n 20 scholen kregen de opdracht een eigen ontwerp- of adviesbureau op te richten en een advies uit te brengen over relevante vraagstukken.

Opdracht
Voor de Zuiderzeelijn konden de bureaus kiezen uit verschillende onderwerpen. Eén van de opdrachten was de vier alternatieven van de Zuiderzeelijn uit te werken in beeldende toekomstscenario’s om vervolgens een advies aan de Tweede Kamer te geven. Welke criteria zouden zíj moeten hanteren voor het maken van een keuze? Een andere opdracht werd ingegeven door de ontwikkelingen die in de Franse stad Lille hebben plaatsgevonden als gevolg van de komst van de TGV. Kunnen plaatsen als Heerenveen of Emmeloord een vergelijkbare toekomst verwachten, of juist niet?

Duurzaamheid
Dat jongeren met een frisse en onbevangen blik naar hun omgeving kijken bleek wel uit de uiteenlopende en originele ideeën die zij in hun oplossingen aandroegen. Deze liepen uiteen van stations met een grasdak of een groene buitenmuur, zodat deze de natuurlijke omgeving zo min mogelijk verstoren. Tot het gebruik van dynamo’s in draaideuren die de elektriciteit opwekken voor de aandrijving van de roltrappen.

Magneetzweefbaan
Specifieke oplossingen voor een magneetzweefbaan waren er ook. Zo had een Heerenveens adviesbureau van het Borneo College een compleet uitgewerkt plan. In hun visie zweeft de trein in buiten gebied op palen door het landschap waar met behulp van zonnepanelen het milieu gespaard wordt. In steden echter duikt de trein onder de grond een tunnel in die het geluid absorbeert. Met de winddruk die de zweeftrein in die tunnels veroorzaakt wordt ook weer energie opgewekt. Reclameborden op de tunnelwanden maken de zweeftrein betaalbaar. En ook aan veiligheid heeft dit bureau gedacht. Niet alleen aan die van de passagiers die bij onraad via glijbanen kunnen ontsnappen, maar ook door het onbeklimbaar maken van de palen worden mensenlevens gered. Dit zou een effectief middel zijn tegen mensen die voor de trein willen gaan liggen.

Kritisch advies
Kritische rapporten zijn ook geschreven. Zo luidt het advies van een bureau aan de Provinciale Staten van Drenthe: ‘Haal onmiddellijk het geld uit dit project, daar kunnen we wel wat zinnigers mee doen!'.

Maquette

Professionele presentatie
Op veel verschillende manieren werden de plannen kracht bij gezet. Populair waren professionele powerpoint presentaties. Maar ook werd veelvuldig gebruik gemaakt van maquettes van lego, papier of blokken. Aan de presentatie van de adviezen was door de bedrijven veel aandacht besteed. Eén bureau zette zelfs een film in om hun idee goed over het voetlicht te krijgen.

Websites
Enkele bureaus maakten een website om hun bedrijf en plannen extra onder de aandacht te brengen. Deze sites zijn hier te bekijken:
DCAdvice, Dockinga College
Éloquent, Chr. Gymnasium Beyers Naudé
Smart Design, Dr. Nassau College